Sijoitusvakuutus

Sijoitusvakuutus on osa tulevaisuuden verotehokasta suunnittelua

Aalto Pankkiiriliike tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa ja hoitaa varallisuuttaan sijoitussidonnaisten henkivakuutusten eli sijoitusvakuutusten kautta.

Sijoitusvakuutukset antavat sijoittajille mahdollisuuden perinteiseen sijoittamiseen ja sijoitusvarallisuuden hoitoon sekä mahdollisuuden tehokkaaseen verotuksen ja perintöverotuksen suunnitteluun. Sijoitusvakuutukset yhdistävät perinteisen varainhoidon ja henkivakuutuksen edut.

Sijoitussidonnaisessa varainhoidossa henkilö on henkivakuutuksen omistaja, eikä siten omista sijoituksiaan suoraan. Sijoitusvarallisuuden omistaja on vakuutusyhtiö. Sijoitusvakuutusten arvo ja tuotto määräytyvät valittujen sijoituskohteiden arvon perusteella. 

Varallisuuden hoitaminen sijoitusvakuutuksen sisällä on tehokasta 

Sijoitusvakuutusten sisällä tehdyistä sijoituskohteiden ostoista tai myynneistä ei synny luovutusvoiton verotusta eikä pääomatuloveroa. Sijoittaja saa hyödykseen sijoituskohteiden tuoton täysimääräisesti pääomatuloveron siirron johdosta.

Sijoitusvakuutukseen sijoitetun pääoman nostaminen osittain tai kokonaan on verosta vapaata. Pääomatuloveroa maksetaan vain tuoton osalta nostojen ylitettyä alkuperäisen sijoitussumman ja mahdolliset lisäsijoitukset.

Henkivakuutuksen arvon seuranta ja sijoituskohteiden hallinnointi on helppoa, sillä kaikkien sijoitusten ja niiden tapahtumien raportointi tapahtuu yhdellä keskitetyllä raportilla.

Sijoitusvakuutus lisää myös taloudellista yksityisyyttäsi 

Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteet, kuten esimerkiksi osakkeet tai rahastot, ovat vakuutusyhtiön nimissä olevaa asiakasvarallisuutta. Niitä ei siis ilmoiteta vuosittain verotuksen yhteydessä vakuutetun henkilön varallisuutena.

Sijoitusvakuutus on henkivakuutus ja osa tulevaisuuden verotehokasta suunnittelua 

Sijoitusvakuutuksessa on aina mukana henkivakuutusturva ja sen tuomat edut. Vakuutetun kuollessa henkivakuutusturva on 101% sijoituskohteiden arvosta.

Sijoitusvakuutus toimii tärkeänä osana perintösuunnittelua ja sen avulla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa läheistesi taloudelliseen turvallisuuteen ja mahdollistaa sijoitusomaisuuden siirtäminen jälkipolville edullisesti. Vakuutuksenottaja voi vapaasti valita edunsaajat, halutessaan perintökaaren määräyksistä poiketen, eikä henkivakuutuksesta maksettava korvaus ole kuolinpesän varallisuutta.

Henkivakuutuskorvaus on verovapaa kullekin lähiomaiselle 35 000 €:on asti. Vakuutetun puolison osalta puolet henkivakuutuskorvauksesta on verovapaata, kuitenkin vähintään 35 000 €.

Aalto Pankkiiriliike Oy toimii SEB Life Internationalin asiamiehenä.

Lisätietoja saat Aalto Pankkiiriliikkeen asiantuntijoilta.