Aalto Varovainen

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa korkomarkkinoille.

Aalto Pankkiiriliike on toiminut Aalto Varovainen -rahaston varainhoitajana 31.8.2011 lähtien. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen vertailutuoton (Euribor 3 kk) ylittävä pitkän aikavälin tuotto.

Aalto Varovainen -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa korkomarkkinoille. Rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy.

Katso rahaston päiväraportti

Rahaston korkomarkkinasijoitusten ja talletusten yhteenlaskettu osuus rahaston varoista on vähintään 50 %. Varoja voidaan sijoittaa myös muihin omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, raaka-aineisiin, kiinteään omaisuuteen ja pääomarahastoihin, edellä mainittu rajoitus huomioiden. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Lisäksi rahastossa voidaan tehdä suoria sijoituksia muun muassa joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin ja osakkeisiin.

Aalto Varovainen -rahasto sopii kokonaisvaltaiseksi sijoitusratkaisuksi varovaiselle sijoittajalle ja sitä suositellaan vähintään kolmen vuoden sijoitukseksi.

Jos olet jo Aallon asiakas, voit tehdä rahastomerkinnän tästä:
Jos et vielä ole Aallon asiakas, voit tehdä rahastomerkinnän tästä: