Rahastosijoittaminen

Rahastoihin voidaan sijoittaa pieniäkin summia säännöllisesti säästäen kasvattamalla varoja niin, että joidenkin vuosien jälkeen voidaan toteuttaa unelmia.

Riskien hajauttaminen rahastosijoittamisessa

Rahasto-osuuden omistajana sijoittaja hyötyy siitä, että kokonaissijoituksen riskitaso on huomattavasti matalampi kuin esimerkiksi muutamaan yksittäiseen osakkeeseen sijoittaminen. Mahdollinen yhden yhtiön huono menestys ei vaikuta rahaston tuottoon samalla tavalla kuin mahdollinen sijoittajan itse tunteella valitsema osakesijoitus.

Rahastosijoitusten kansainvälistä hajauttamista

Aallon rahastot sijoittavat pääsääntöisesti toisiin rahastoihin. Aallon sijoitusfilosofiana on löytää sellaisia markkinoita ja trendejä, jotka tuottavat rahastolle lisäarvoa. Suomi ja suomalaiset arvopaperit ovat vain yksi elementti ja on tilanteita, joissa rahastomme eivät juurikaan sijoita Suomeen. Pääsääntöisesti sijoitukset tehdään ulkomaisiin kohteisiin. Useat tutkimukset tähdentävät sitä, että kotimaisen sijoittajan riski pienenee ja tuotto paranee jos hän hajauttaa suuremman osan varoistaan ulkomaille ja eri pääomaluokkiin.

Useat kansainväliset suuret sijoittajainstituutiot, mukaan lukien myös kotimaiset eläkeyhtiöt hajauttavat varojaan eri pääomaluokkiin ja eri markkinoille. Erityisesti amerikkalaiset yliopistot, kuten Yale ja Harvard ovat näin tehneet vuosikausia ja pystyneet tämän hajauttamisen kautta saavuttamaan hyviä tuottoja normaalia matalammalla riskitasolla. Aalto pyrkii tähän samaan omassa rahastotoiminnassaan.

Rahastosijoitusten ammattimaista hoitoa

Rahastoa hoidetaan aina ammattitaidolla. Aallon sijoitustoimikunnan kokemus markkinoista lasketaan kymmenissä vuosissa. Pitkäaikainen sijoituskokemus näkyy rahastoissa siten, että rahastot eivät pyri tekemään lyhyttä kauppaa, joka näkyisi turhina kaupankäyntikuluina. Väärät sijoitukset pyritään myymään rahastoista pois ennen kuin ne aiheuttavat suuria tappioita, toisaalta onnistuneita sijoituksia ei myydä pois heti pienien pikavoittojen jälkeen.

Rahastosijoittamisen etuja

Rahastosijoittaminen tarjoaa yksityishenkilön suuremmille summille parempia mahdollisuuksia, koska rahasto voi suursijoittajana sijoittaa alemmin kustannuksin kuin yksittäinen sijoittaja. Rahasto voi sijoittaa myös sellaisiin kohteisiin, joihin yksityishenkilö ei muuten pääsisi käsiksi.

Rahasto pystyy toimimaan ilman, että se joutuu maksamaan veroja tuotoistaan. Tämä veroetu on merkittävä sellaiselle sijoittajalle, joka pitää varojaan rahastoissa pitkään, joskus jopa useita vuosia.