Hinnasto

Aalto Pankkiiriliike Oy:n hinnasto

Tämä hinnasto korvaa Aalto Pankkiiriliike Oy (jäljempänä Aalto) edelliset hinnastot. Hinnasto astuu voimaan 1.11.2016.

Tätä hinnastoa sovelletaan Aallon toteuttaessa asiakkaidensa toimeksiantoja asiakasvaroja hoidettaessa, konsultatiivisessa varainhoidossa ja omaisuudenhoidossa.

Lataa PDF

1. Aallon omien tuotteiden palkkiot

Aallon omilla tuotteilla tarkoitetaan Aallon hallinnoimia sijoitusrahastoja, liikkeelle laskettuja strukturoituja tuotteita, joukkovelkakirjalainoja tai muita Aalto-sijoitustuotteita tai –palveluita.

1.1. Merkintä- ja lunastuspalkkiot

Peritään kunkin tuotteen sääntöjen mukaisesti, kuitenkin siten, että lunastuspalkkio voi strukturoiduissa tuotteissa olla maksimissaan 20 % asiakkaalle palautuvasta lunastus- tai myyntisummasta, kuitenkin minimissään 50 euroa.

1.2. Vaihtopalkkiot

Vaihdettaessa Aallon rahastosta toiseen ei rahaston merkintäpalkkioita peritä, jos sijoitus on tehty alle vuosi sitten. Yli vuoden vanhasta rahastosijoituksesta peritään puolet normaalista merkintäpalkkiosta vaihdon yhteydessä. Vaihdettaessa tuoteperheestä (esim. rahastoista strukturoituihin tuotteisiin) peritään tuotteen mukainen merkintäpalkkio. Vaihdon yhteydessä ei peritä lunastuspalkkiota.

Vaihdettaessa Aallon tuotteita toisen palveluntarjoajan tuotteisiin peritään normaalit tuotekulut.

2. Aallon välittämien muiden rahastojen palkkiot

Aalto tarjoaa asiakkailleen myös muiden rahastoyhtiöiden tuotteita.

2.1. Merkintä- ja lunastuspalkkiot

Rahastojen merkintäpalkkio on 0 – 3 % ja lunastuspalkkio 1 %.

3. Konsultatiivinen varainhoito

Konsultatiivisessa varainhoidossa varainhoidon päätökset tehdään aina asiakkaan
kauppakohtaisella hyväksynnällä.

3.1. Konsultatiivisen varainhoidon palkkiot

Konsultatiivisesta varainhoidosta tehdään asiakkaan kanssa aina erillinen sopimus sekä käydään ns. alkuneuvottelut asiakkaan kanssa. Näissä alkuneuvotteluissa käydään asiakkaan tavoitteet läpi sekä määritellään asiakkaan kanssa hänen haluamansa riskitaso sijoituksille.

Tässä yhteydessä konsultatiivisesta varainhoidosta peritään alkupalkkiota sijoitettavasta summasta riippuen seuraavasti:

 • alle 50.000 euroa, 3 % sijoitetusta pääomasta
 • 50.000 euroa – 150.000 euroa, 2 % sijoitetusta pääomasta
 • Yli 150.000 euroa, 1 % sijoitetusta pääomasta
 • Lisäsijoituksista peritään alkupalkkio sen tason mukaisesti, mihin asiakkaan kokonaisvarallisuus nousee.

Esimerkkinä: jos asiakkaan konsultatiivisessa varainhoidossa on ennestään sijoitettuja varoja 47.000 euroa ja asiakas tekee lisäsijoituksena 5.000 euroa, peritään alkupalkkiona 3.000 eurosta 3 % ja sijoituksen ylittäessä 50.000 euron rajan 2.000 eurolla, peritään tältä osalta 2 %.

Lisäksi veloitetaan palkkiota neljännesvuosittain 0,15 % pääomasta, jos varojen määrä yli 50.000 euroa. Alle 50.000 euron sijoituksista veloitetaan 0,25 %. Neljännesvuosittain perittävä palkkio peritään sijoitusten arvosta kunkin vuosineljänneksen viimeisen arvopäivän markkina-arvosta. Nämä päivät ovat 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12.

Konsultatiivisen varainhoidon palkkiosta ei peritä arvonlisäveroa.

4. Omaisuudenhoito

Omaisuudenhoidossa varainhoidon päätökset tehdään Aalto Pankkiiriliikkeen toimesta.

4.1. Omaisuudenhoidon palkkiot

Omaisuudenhoidosta tehdään aina asiakkaan kanssa erillinen sopimus sekä käydään ns. alkuneuvottelut asiakkaan kanssa. Näissä alkuneuvotteluissa käydään asiakkaan tavoitteet läpi sekä määritellään asiakaan kanssa hänen haluamansa riskitaso sijoituksille.

Omaisuudenhoidon varainhoidosta peritään alkupalkkiota sijoitettavasta summasta riippuen seuraavasti:

 • alle 50.000 euroa, 3 % sijoitetusta pääomasta
 • 50.000 euroa -150.000 euroa, 2 % sijoitetusta pääomasta
 • Yli 150.000 euroa 1 % sijoitetusta pääomasta
 • Lisäsijoituksista peritään sekä alkupalkkio sen tason mukaisesti, mihin asiakkaan kokonaisvarallisuus nousee.

Esimerkkinä: jos asiakkaan omaisuudenhoidossa on ennestään sijoitettuja varoja 47.000 euroa ja lisäsijoitus on 5.000 euroa, peritään alkupalkkiona 3.000 eurosta 3% ja sijoituksen ylittäessä 50.000 euron rajan 2.000 eurolla, peritään tältä osalta 2%.

Lisäksi peritään neljännesvuosittain omaisuudenhoitopalkkiona 0,15 % (0,25% mikäli sijoitussumma alle 50.000 euroa) pääomasta sekä kvartaalin tuotosta 10 % tuottosidonnaisena palkkiona. (esimerkkinä asiakkaan vuosituoton ollessa 10 %, kokonaispalkkio olisi 1,6 % pääomasta). Neljännesvuosittain perittävä palkkio peritään sijoitusten arvosta kunkin vuosineljänneksen viimeisen arvopäivän markkina-arvosta. Nämä päivät ovat 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12.

Omaisuudenhoidon palkkiosta peritään arvonlisävero.

5. Vakuutuksen sisällä olevien sijoitusten kulut

Lähtökohtaisesti Aalto perii edellä mainitun hinnaston mukaiset kulut myös sijoitus-, säästö- tai eläkevakuutuksen sisällä olevista toimeksiannoista. Asiakkaan tulee huomioida, että vakuutussijoittamisessa myös vakuutuksen oston, myynnin sekä sen sijoituskohteiden merkinnästä, lunastuksesta tai vaihdosta, aiheutuu todennäköisesti vakuutukseen liittyviä kuluja.

6. Aallon asiakasvaratilillä kulloinkin olevat käteisvarat

Asiakkaan Aallon asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

7. Back office palkkiot

Lähtökohtaisesti backoffice -työstä ja normaalista, kirjallisesti Aallon ja asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen mukaisesta asiakasraportoinnista sekä siihen liittyvästä backoffice työstä ei veloiteta asiakasta erikseen.

7.1. Tavallisesta poikkeavasta työstä veloitetaan seuraavasti:

 • Asiakkaan erikseen tilaamat ylimääräiset raportit 50 euroa
 • Back Officen erikseen tekemät muut työt tuntityönä 150 euroa/tunti. Näitä töitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan valtuuttamat toimeksiannot, jossa varoja siirretään toiselta yhtiöltä, säilyttäjältä tms. Aaltoon ja joista aiheutuu normaalista työstä poikkeavaa lisätyötä tai jos asiakas erikseen valtuuttaa Aallon tekemään erillisiä backoffice tai vastaavia palveluita. Aallolla on myös oikeus laskuttaa asiakasta tuntityönä, jos Aallolle syntyy normaalista poikkeavaa työtä asiakkaan sijoituksia hoitaessaan.
 • Mahdolliset muiden yhteistyötahojen palkkiot täysmääräisenä. Näitä palkkioita voivat olla säilytys-, pankkipalvelu-, kauppaselvitys tai muita alalla yleisesti perittyjä kuluja.

Tämä hinnasto on voimassa 1.11.2016 alkaen kunnes Aalto laatii uuden hinnaston.