Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Aalto Pankkiiriliike Oy
Kalevankatu 4
00100 Helsinki

Puhelin 0207 404 777

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Jerker Forsström

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen ja todentaminen. Suoramarkkinointi
Lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

Rekisteröidyt:

Henkilöt, joilla on/on ollut Aalto Pankkiiriliike Oy:n kanssa

  1. asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus sekä
  2. asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten
    mahdolliset edunsaajat tai valtuutetut.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

Henkilöön liittyvät perustiedot:

  • yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, kotipaikka, kieli)
  • henkilötunnus tai syntymäaika
  • verotusmaa

Rekisterin suojauksen periaatteet ja valvonta

Rekistereitä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontasysteemit.

Manuaalinen aineisto

Kaikista tehdyistä vakuutuksista, sijoituksista tai muista vastaavista tuotteiden dokumenteista otetaan kopiot arkistoon, jotka ovat lukittavissa. Messukupongit säilytetään lukitussa kaapissa ja tuhotaan tallennuksen jälkeen.

Tietokantoihin tallennettu aineisto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Aalto Pankkiiriliike Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Aalto Pankkiiriliike edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Aalto Pankkiiriliike Oy:n markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Aalto Pankkiiriliike Oy:n yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Asiakastietojen hallinnoinnissa käytettävät palvelimet sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueella.

Rekisteriseloste perustuu tietosuojavaltuutetun toimiston antamiin ohjeisiin.

Rekisteriseloste on päivitetty 1.11.2016