Aalto Pankkiiriliike Oy:n vastine / HS 2.8.2017

Aalto Pankkiiriliike Oy suhtautuu erittäin vakavasti esitettyihin näkemyksiin yhtiön toiminnasta. Tuomitsemme jyrkästi kuvatun yksittäisen tapahtuman kaltaisen toiminnan, emmekä missään olosuhteissa sellaista hyväksy.

Aallon toimintatapoihin kuuluvat ehdoton asiakkaan edun edistäminen ja kunnioittaminen. Samoin suhtaudumme kunnioittavasti kilpailijoihimme toimialallamme.
Sisäinen ohjeistuksemme, koulutuksemme ja prosessimme ovat toimialan vaatimusten ja säännösten mukaiset ja tiukat. Niillä pyrimme varmistamaan asiakkaittemme edun mukaisen toiminnan kaikissa tilanteissa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme compliancen ja riskienhallinnan johdolla noudattaen valvovan viranomaisen ja päämiestemme ohjeistuksia. Säännöllisissä tarkastuksissa ei ole todettu puutteita toimintatavoissamme. HS väitteet siitä, että Aalto toimisi räikeästi alan sääntöjen vastaisesti, eivät pidä paikkaansa.

Aallolla on vuositasolla tuhansia asiakaskontakteja ja tapaamisia. Emme ole aiemmin nähneet tarkoituksenmukaiseksi tallentaa tai nauhoittaa kontakteja, mutta harkitsemme olisiko siihen syytä mennä asiakkaan ja yhtiön intressien varmistamiseksi.

Artikkelissa esitetyt otteet keskustelusta ovat Aallon tietämättä ja hyväksymättä tallennettu. Kyseessä on ollut asiakkaan sijoitussalkussa olevan yksittäisen sijoituksen nykytilanteen tarkastelu. Myönnämme, että tuotteen ominaisuuksista ja kohde-etuudesta on kerrottu epäselvästi.

Artikkelissa mainittu sijoituspäällikkö on toiminut vuosia alalla. Aalto on kouluttanut häntä säännöllisesti. Henkilöllä on tarvittava pätevyys ja kokemus toimia tehtävässään. Henkilö on vuosilomalla ja olemme aloittaneet tarpeelliseksi harkitsemamme keskustelut ja toimenpiteet.

HS väite siitä, että haastatteluun ei ole suostuttu, ei pidä paikkaansa. Lomien ja matkojen takia ehdotettu haastatteluajankohta ei sopinut.

Toimittajalle on vastattu sähköpostilla useasti ja toimitettu haluamansa tiedot tuotteista. Aallon pyyntöön saada tietoa artikkelin sisällöstä tai näkökulmasta ja mahdollisista tekstilainauksista ennen sen julkaisemista toimittaja ei ole suostunut.