Aalto Pankkiiriliike Oy:n asiakastiedote 16.11.2017

Aalto Pankkiiriliike Oy jatkaa toimintaansa normaalisti toimiluvan puitteissa.

Aalto Pankkiiriliike näkee tarpeelliseksi oikaista tämän aamuisen Helsingin Sanomien artikkelin väitteitä koskien Aallon toimintaa. Jatkamme edelleen toimiluvan puitteissa palveluiden sekä tuotteiden tarjoamista asiakkaillemme.

Aalto luopuu omien rahastojen varainhoidosta Elite Varainhoito Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, koska yhtiönä emme katsoneet järkevänä hoitaa kahta pienehköä rahastoa. Aallon tarkoituksena on jatkossa tarjota palveluita hiukan varakkaammille asiakkaille kuin piensijoittajille. Aalto jatkaa välitystoimintaa ja omaisuudenhoitoa normaalisti varakkaille yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Aalto tekee jatkossakin yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa.

Aalto Varovainen Sijoitusrahaston ja Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahaston salkunhoitajana ja jakelijana toimii 2.11.2017 alkaen Elite Varainhoito Oyj. Aalto Pankkiiriliike on 2.11.2017 asti toiminut Aalto-rahastojen ulkoistettuna salkunhoitajana.

Elite Rahastohallinto Oy on hallinnoinut jo vuosia Aalto Varovainen ja Aalto Tasapainoinen -sijoitusrahastoja rahastoyhtiönä. Näin Aalto-rahastojen osuudenomistajat ovat jatkossakin Elite Rahastohallinnon asiakkaita.

SEB Life on päättänyt uudistaa omaa jakelukanavaansa ja tästä syystä muuttanut eri jakelijoiden sopimuksia. Helsingin Sanomat uutisoi asian virheellisesti antaen kuvan, että ainoastaan Aallon sopimusta olisi muutettu, vaikka SEB Life on tehnyt vastaavanlaisia muutoksia muidenkin jakelijoiden kanssa. Vakuutusten jakelusopimuksen muutoksesta on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä SEB:n kanssa jo kuukausia sitten, eikä syynä ole asiakkaiden puutteellinen hoito, kuten Helsingin sanomat antaa ymmärtää. Artikkelissa mainittu yksittäinen sijoitusneuvoja ei ole ollut kuukausiin enää Aallon palveluksessa. Aalto näkee myöskin tulevat vakuutusten verolainsäädännön muutokset sellaisina, että vakuutusasiakkaiden hoito on parempi Elitessä.

Vastoin Helsingin Sanomien väitettä jatkamme toimintaamme normaalisti keskittyen jatkossa yhä enemmän yksilölliseen varainhoitoon sekä tarjoten mielenkiintoisia sijoitustuotteita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.